ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Privata
ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Privata
ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Privata
ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Privata

ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Privata

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ทาง The Tree Privata เราได้ทำพิธีอย่างเป็นทางการ เพื่อตั้งศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคอนโด

Jun 18 2014