งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์
งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์
งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์
งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์
งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์

งานทำบุญประจำปี โครงการเดอะ ทรี อินเตอร์เชนจ์

โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ และ นิติบุคคลฯโครงการ ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งประจำปี 2559 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
พร้อมกันนี้ยังจัดเสวนาให้ความรู้ แนะนำผู้เข้าพักอาศัย
ในหัวข้อ "รู้รอบรั้ว บ้านลอยฟ้า ครั้งที่ 1/2559
 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา

Feb 28 2016