คอนโด เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์

ข้อมูลโครงการ

โครงการ
The Tree อินเตอร์เชนจ์

เจ้าของโครงการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผู้ออกแบบ
HASSELL (THAILAND) CO.,LTD

สถานที่ตั้ง
ถนนประชาราษฎร์ สาย 2  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โครงการ
ตึก A  7-1-97 ไร่  และ ตึก B   4-1-89 ไร่

ลักษณะโครงการ
2 อาคาร : ตึก A สูง 40 ชั้น และตึก B สูง 39 ชั้น

จำนวนยูนิต
ตึก A 1,085 ยูนิต และ ตึก B 639 ยูนิต

ลักษณะห้องชุด
ลักษณะพื้นที่ : ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)
Cooper : 22
Studio: 29.50
1 Bedroom : 35
2 Bedroom : 58
2 Bedroom Special : 63

สิ่งอำนวยความสะดวก
Building A:  Swimming Pool / Duplex Gym / Sky Lounge / Green Garden / 6 Passenger Lifts / 1 Service Lift and 24-hour security guard service
Building B:  Swimming Pool / Duplex Gym / Sky Lounge / Green Garden / 6 Passenger Lifts / 1 Service Lift and 24-hour security guard service

ที่จอดรถ
ตึก A 548 คัน (50%) ไม่รวมจอดซ้อนคัน
ตึก B 380 คัน (60%) ไม่รวมจอดซ้อนคัน

แล้วเสร็จ
มีนาคม 2559

 

 

 

โชคชั้นที่ 1 

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชาระแล้วเป็นเงิน 2,232,682,000 บาท) กรรมการผู้จัดการ คุณปิยะ ประยงค์ โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์  ที่ตั้ง เลขที่176 ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 3795-6, 3789, 170600  พื้นที่ประมาณ 7-1-97 ไร่ อาคารA สูง 40 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 1,085 ยูนิต อาคารB สูง 39 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 639 ยูนิต และอาคารชุดพาณิชยกรรม 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ ต.49/2558 เริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 และ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญติอาคารชุด พ.ศ2522 ทะเบียนเลขที่14/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ภาพถ่ายทุกภาพจากสถานที่และบรรยากาศจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าที่จองซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 โปรโมชั่น ราคาเริ่มต้น 4.39 ลบ.จำนวน 6ยูนิต จะได้รับส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท, เงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่ฟรี 25 เดือน โปรโมชั่นนี้สำหรับ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ลูกค้าจอง ทำสัญญาฯตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค 61 และ โอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือน 30 มิ.ย 61ยื่นสินเชื่อกับธนาคารออมสิน กสิกรไทย และ กรุงเทพ เท่านั้น โดยผ่อนล้านละ 1,800 จำนวน 25 เดือน และ ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอนฯ 7 รายการ คือ ค่าสาธารณูปโภค 2 ปีล่วงหน้า,ค่าเงินกองทุน,ค่าธรรมเนียมโอนรับล่วงหน้า,ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า,ค่ารักษามาตรน้ำ,ค่าเบี้ยประกันอาคารและค่าดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรม (ไม่รวมค่าจดจำนอง) และ ที่จอดรถส่วนตัว ระบุในโฉนด สำหรับห้องชุดแบบ 2 ห้อง โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นภายใน 60 วัน นับจากวันที่วันโอนกรรมสิทธิ์ เขตและสถานที่ได้รับ ณ โครงการ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ เงื่อนไขและรูปแบบของโปรโมชั่น เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สาหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการชาระเงินที่บริษัทฯ กาหนด รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจาโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของการชิงโชค รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส
1. สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุดกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆหรือ1739)
2. เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 61 ถึงวันที่ 15 กันยายน 61 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า)
3. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัลในรอบนั้นๆและเมื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนของรอบนั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ภายใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.pruksa.com)
4. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อ 500,000 บาท ต่อยูนิต (เศษต่ำกว่า 500,000 บาทจะไม่ถูกนำมาคำนวณ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณคูปองโดยใช้ราคาซื้อขายสุทธิ) ในวันทำสัญญาลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
5. ในกรณีลูกค้ายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปอง และกรณีที่ลูกค้าทำสัญญาย้ายยูนิตหรือเปลี่ยนแปลงชื่อในสัญญา(เพิ่ม/ลดชื่อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคูปองฉบับเดิม และออกคูปองฉบับใหม่ให้แทน
6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากได้รับรางวัลแล้วในครั้งใดครั้งหนึ่งจะไม่มีสิทธิ์ลุ้น รับรางวัลในครั้งถัดไป คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่แทน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
9. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
10. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
11. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และทาง www.pruksa.com ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 61, ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 61, ครั้งที่ 3 วันที่ 6สิงหาคม 61, ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 61, ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ตุลาคม 61 และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้
วันเดือนปี เริ่มต้น และสิ้นสุด
1.       สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่ 1 มีนาคม 61 ถึง วันที่ 15 กันยายน 61
2.     กำหนดจับรางวัล 5 ครั้ง ครั้งละ 5 คัน   ครั้งที่ 1 วันที่  25 พฤษภาคม 61, ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มิถุนายน 61, ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 61, ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 61, ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน 61
ประเภท และลักษณะ จำนวนและมูลค่ารวม
1.     สิทธิ์ลุ้นของรางวัลชิงโชค เป็น รถยนต์ Honda Jazz รุ่น V+ (ไม่ระบุสี) มูลค่ารางวัลละ 694,000 บาท จำนวนรวม 25 คัน มูลค่ารวมประมาณ 17,350,000 บาท และ
2.   สิทธิ์รับรายการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ส่วนลด, ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำนอง, มิเตอร์น้ำ-ไฟ
(สิทธิ์ตามข้อ 2 นี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะรายระหว่างลูกค้ากับบริษัทซึ่งอาจแตกต่างกัน และรายละเอียดส่งเสริมการขายติดต่อได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ)
เขต หรือ ถิ่นในการจัด
1.      สถานที่จับรางวัล ณ โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ คอนกรีต นวนคร ตั้งอยู่เลขที่ 69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ให้มารับรางวัล
1.     สถานที่รับรางวัล รถยนต์ Honda Jazz รุ่น V+ (ไม่ระบุสี) ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /สถานที่รับสิทธ์ส่งเสริมการขาย รับ ณ โครงการที่ลูกค้าทำสัญญา
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.pruksa.com หรือโทร. 1739 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด