ข่าวสารและกิจกรรม

งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์

ข่าวสารและกิจกรรม

งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 58 ทางโครงการ เดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ จัดให้มีการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

23 มิ.ย. 2558