ข่าวสารและกิจกรรม

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี อินเตอร์เชนจ์ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อส่งพื้นที่ให้ผู้รับเหมาเสาเข็ม จะเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี  2558

04 มี.ค. 2556