ข่าวสารและกิจกรรม

Pre Approve Day
Pre Approve Day
Pre Approve Day
Pre Approve Day

ข่าวสารและกิจกรรม

Pre Approve Day

ภาพบรรยากาศงานสินเชื่อเพื่อโอนกรรมสิทธิ์์ (Pre-Approve) ที่ทางโครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์ จัดขึ้น โดยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อนำเสนอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษให้ลูกค้าของทางโครงการ

08 ส.ค. 2558