ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมของ The Tree Condo

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมของ The Tree Condo

ผู้โชคดีที่ได้รับ Ipad Mini 1 รางวัล ที่ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของทาง Facebook Page ของเรา ที่ตอบได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด กับกิจกรรมของ The Tree Condo "ขอ 3 คำกับชีวิตที่ลงตัวกับ The Tree Interchange"

ผู้โชคดีที่ตอบได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดคือ....ล็อกอิน @Pongsakorn Lertcumpeesil กับสามคำที่ว่า "where life growth" Concept: The Tree Condo เริ่มชีวิต..ที่ความสุขเพิ่มได้ไม่จำกัด

14 พ.ค. 2556