พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

รับส่วนลดพิเศษจาก เดอะทรี บางอ้อ สเตชั่น

เจ้าของโครงการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท (ชำระแล้วเป็นเงิน 2,232,682,000 บาท) กรรมการผู้จัดการ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์โครงการเดอะทรี รีโอ แอท บางอ้อ สเตชั่น  ที่ตั้งเลขที่ 315 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โฉนดที่ดินเลขที่ 355, 1704, 1706, 2696, 5527-8, 5746, 6016, 10523, 11485-6, 12774, 12776, 12803-4, 12815-8, 12824-5, 12831, 12849-50, 12852-4  พื้นที่ประมาณ 10-0-84 ไร่ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม สูง 41 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 1,458 ยูนิต และอาคารสันทนาการสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 187/2557 เริ่มดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2558 และ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญติอาคารชุด พ.ศ2522 ทะเบียนเลขที่1/2560เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม25560ภาพถ่ายทุกภาพจากสถานที่และบรรยากาศจาลองรายละเอียดอาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าที่จองซื้อ และทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ราคาเริ่ม 2.29 ลบ. จำนวน 3 ยูนิต และจะได้รับส่วนลดสูงสุด 250,000 บาท สำหรับห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน และ ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1% โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นภายใน 30 วัน นับจากวันที่จองและทำสัญญา ส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เงื่อนไขและรูปแบบของโปรโมชั่น เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการชาระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739

ที่ตั้งโครงการ