ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนธันวาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ งานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  78%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

91%

งานสถาปัตยกรรม

71%

งานระบบ

81%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนตุลาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และ งานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  73%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

80%

งานสถาปัตยกรรม

66%

งานระบบ

76%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนสิงหาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  64%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

76%

งานสถาปัตยกรรม

55%

งานระบบ

66%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมิถุนายน 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยภาพรวมคืบหน้าทั้งโครงการทั้งสิ้น  45.55%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

19.27%

งานสถาปัตยกรรม

10.96%

งานระบบ

2.26%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมีนาคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ภาพรวมทั้งโครงการ   24.90%

 

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

15.89%

งานสถาปัตยกรรม

5.14%

งานระบบ

2.00%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก

100%

งานโครงสร้างอาคาร

13.96%

งานสถาปัตยกรรม

2.01%

งานระบบ

1.39%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมกราคม 2559

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้า

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด
เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร13.61%
งานสถาปัตยกรรม1.67%
งานระบบ1.28%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนธันวาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานระบบ ในส่วนชั้นLobby ชั้นจอดรถ และชั้นที่พักอาศัย ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ
โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม

100%

งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร12.17%
งานสถาปัตยกรรม0.96%
งานระบบ0.876%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนสิงหาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก100%
งานโครงสร้างอาคาร4.691%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0.199%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกรกฎาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก90%
งานโครงสร้างอาคาร2.86%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0.06%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมิถุนายน 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก40%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนพฤษภาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานฐานราก ซึ่งบริษัท สยามมัลติคอน จำกัด เป็นผู้รับเหมาหลักงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก20%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนเมษายน 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัทซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม100%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนมีนาคม 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม66.02%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ The Tree Rio เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ปัจจุบันโครงการกำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม ซึงบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการ โดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

งานเสาเข็ม21.09%
งานฐานราก0%
งานโครงสร้างอาคาร0%
งานสถาปัตยกรรม0%
งานระบบ0%

ความคืบหน้าโครงการ

ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะทรี ริโอ้ ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว  

ปัจจุบันโครการกำลังอยู่ในช่วงงานเสาเข็มซึ่งบริษัทแซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)  

เป็นผู้รับเหมางานเสาเข็มของโครงการโดยมีบริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัดเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง