The-boutique-courtyard980
The-boutique-leisure-pool980
The-boutique-lobby--lounge980
The boutique gym
Mailbox980

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • The Boutique Lobby & Lounge
  (Double volume lobby + Multi purpose)
 • The Boutique Leisure (สระว่ายน้ำ )
 • The Boutique Gym (Fitness )
 • The Boutique Courtyard (Court Garden ขนาดใหญ่)
 • Wi-Fi บริเวณ Lobby
 • กล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัย
  ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อม Proximity Card
 • ที่จอดรถภายในอาคาร และ ชั้นใต้ดิน