งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์
งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์

งานพิธีตั้งศาลพระภูมิ โครงการเดอะทรีอินเตอร์เชนจ์

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 58 ทางโครงการ เดอะทรี
อินเตอร์เชนจ์ จัดให้มีการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

23 ก.ค. 2558