พิธีตั้งศาล @ โครงการเดอะทรี บางโพสเตชั่น
พิธีตั้งศาล @ โครงการเดอะทรี บางโพสเตชั่น
พิธีตั้งศาล @ โครงการเดอะทรี บางโพสเตชั่น
พิธีตั้งศาล @ โครงการเดอะทรี บางโพสเตชั่น

พิธีตั้งศาล @ โครงการเดอะทรี บางโพสเตชั่น

เมื่อวันที่ 17 ก.ค 56 เดอะทรี บางโพสเตชั่น จัดให้มีการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

17 ก.ค. 2556