วันส่งมอบห้องชุด และ โอนกรรมสิทธิ์ โครงการเดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น
วันส่งมอบห้องชุด และ โอนกรรมสิทธิ์ โครงการเดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น
วันส่งมอบห้องชุด และ โอนกรรมสิทธิ์ โครงการเดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น

วันส่งมอบห้องชุด และ โอนกรรมสิทธิ์ โครงการเดอะ ทรี บางโพ สเตชั่น

เดอะทรี บางโพ สเตชั่น ยินดีต้อนรับลูกบ้านทุกท่าน ที่จะได้ตรวจรับมอบบ้านหลังใหม่

24 ส.ค. 2556