บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน
บรรยากาศงาน

บรรยากาศงาน "Pruksa Green Living Healthy" @ The Tree Bangpo Station

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ณ บริเวณ Lobby โครงการ

The Tree Bangpo Station จัดโครงการ

"Pruksa Green Living Healthy"

บริการตรวจสุขภาพฟรี ให้กับลูกบ้าน

The Tree Bangpo เพื่อความห่วงใย และ

เอาใจใส่สุขภาพ

10 พ.ย. 2556