รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com
รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com
รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com
รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com
รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com

รีวิว : The tree Interchange จาก thinkofliving.com

วันนี้จะพาไปชมโครงการตึกเสร็จขนาดใหญ่มากกับคอนโด The Tree Interchange คอนโด High rise
ตึกคู่ รวมทั้งหมด 1,734 ยูนิต ใหญ่ขนาดที่เราจะต้องแบ่งเป็น2 Parts โดย Part นี้คือส่วนแรกเป็น
รายละเอียดของอาคาร B ที่เป็นอาคารส่วนหน้าและห้องตัวอย่างแบบ Studio
โดยตัวโครงการอยู่ระหว่างสถานี MRT เตาปูนที่เป็นสถานี Interchange
ระหว่างสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินที่ต่อจากสถานี MRT บางโพบนถนนประชาราษฎร์

01 มี.ค. 2559