ภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Bangpo Station
ภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Bangpo Station
ภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Bangpo Station

ภาพบรรยากาศงานพิธีตั้งศาลพระภูมิ ณ The Tree Bangpo Station

เมื่อวันที่ 17 ก.ค 56 เวลา 11.00 น เดอะทรี บางโพสเตชั่น จัดให้มีการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกบ้านผู้อยู่อาศัย

17 ก.ค. 2556